MPAD

วว. ให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรมอวัยวะเทียม วัสดุฝังในร่างกาย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร…