Rassapoom clinic

หมอหนุ่ม – อาจารย์นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ กับเส้นทาง “ปรมาจารย์..สอนหมอทั่วโลก” และการขยายอาณาจักร Rassapoom Clinic พระราม 2

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนั…