ในขณะที่ผู้นำ 20 ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมารวมตัวกันที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ประชาคมโลกต่างคาดหวังให้บรรดาผู้นำยกระดับความพยายามในการรับมือกับความท้าทายที่เร่งด่วนมากมาย รวมถึงกำหนดเส้นทางการฟื้นฟูและการพัฒนาระดับโลกร่วมกัน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอด G20 ครั้งที่ 17 โดยเรียกร้องให้สมาชิก G20 ร่วมกันรับผิดชอบ “ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ” เพื่อตอบคำถามสำคัญของยุคสมัย นั่นคือ “เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ และเราควรทำอย่างไร”

การทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การพัฒนาระดับโลกมีความ “ครอบคลุม เป็นประโยชน์ และยืดหยุ่น” มากขึ้น คือทางออกที่จีนนำเสนอ

การพัฒนาระดับโลกควรเป็นไปในรูปแบบใด

G20 ประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 80% ของจีดีพีโลก มากกว่า 75% ของการค้าระหว่างประเทศ และราวสองในสามของประชากรโลก

เมื่อเผชิญกับข้อเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ตอบสนองต่อความท้าทายมากมายด้วยความเข้มแข็ง เป็นระเบียบ และสมดุล ประธานาธิบดีจีนได้เน้นย้ำว่าการพัฒนาระดับโลกควรมีความครอบคลุมมากขึ้น

“ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือจุดแข็ง ส่วนความแตกแยกไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด การอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน เราควรยืนหยัดเคียงข้างกันเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทาย” เขากล่าว

ผู้นำจีนเน้นย้ำว่า การพัฒนาระดับโลกควรเป็นประโยชน์ต่อทุกคน และการพัฒนาจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อทุกประเทศพัฒนาร่วมกัน และความทันสมัยไม่ได้สงวนไว้สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง

ในขณะที่โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจกำลังเผชิญอุปสรรค และเศรษฐกิจโลกกำลังเสี่ยงต่อภาวะถดถอย ผู้นำจีนได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่ยืดหยุ่น

“เราต้องตระหนักถึงความยากลำบากที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องเผชิญอยู่เสมอ และพร้อมบรรเทาความกังวลของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ จีนจึงสนับสนุนสหภาพแอฟริกาในการเข้าร่วมกลุ่ม G20” เขากล่าว

สิ่งที่จีนทำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก

ในบรรดาสมาชิก G20 จีนครองสัดส่วน 21% ของจีดีพี, 18% ของการค้า และ 29% ของจำนวนประชากรในปี 2564 จีนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก และทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนโลกให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม

จีนนำเสนอความคิดริเริ่มที่สำคัญสองประการในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative หรือ GDI) และข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative หรือ GSI) ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั่วโลก

ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกมีเป้าหมายในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ระยะยาวและความต้องการเร่งด่วนของการพัฒนาระดับโลกร่วมกัน ตลอดจนสร้างฉันทามติระหว่างประเทศในการส่งเสริมการพัฒนา ผลักดันกลไกขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาระดับโลก รวมถึงอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและความก้าวหน้าร่วมกันของทุกประเทศ

ประธานาธิบดีจีนเปิดเผยว่า ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี กว่า 60 ประเทศได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรของข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก

นายสี จิ้นผิง เปิดเผยว่า จีนได้จัดตั้งกองทุนการพัฒนาระดับโลกและความร่วมมือใต้-ใต้ (Global Development and South-South Cooperation Fund) รวมถึงนำเสนอ 15 โครงการภายใต้ “แผนปฏิบัติการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งและครอบคลุมของ G20” (G20 Action for Strong and Inclusive Recovery) และมีส่วนร่วมในอีก 5 โครงการภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าว

ส่วนทางด้านข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลกได้ยึดถือ “วิสัยทัศน์ของความมั่นคงร่วมกัน ครอบคลุม สอดประสาน และยั่งยืน” โดยเขาได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านการเจรจา และการระงับข้อพิพาทผ่านการปรึกษาหารือ รวมทั้งสนับสนุนทุกความพยายามที่เอื้อต่อการยุติวิกฤตอย่างสันติ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาระดับโลก พร้อมกับชี้ว่าต้นตอของวิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่การผลิตหรืออุปสงค์ แต่เป็นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายสี จิ้นผิง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของจีนต่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยระบุว่าในปีนี้ จีนได้ร่วมกับพันธมิตร 6 ราย ซึ่งรวมถึงอินโดนีเซียและเซอร์เบีย เพื่อนำเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและมีเสถียรภาพ (Initiative of International Cooperation on Resilient and Stable Industrial and Supply Chains)

นอกจากนี้ จีนได้ร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งหุ้นส่วนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระดับโลก (Global Clean Energy Cooperation Partnership) และนำเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารระดับโลก (International Cooperation Initiative on Global Food Security) ในที่ประชุม G20

ประธานาธิบดีจีนกล่าวกับสมาชิก G20 ว่า จีนยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูประเทศในทุกด้านผ่านเส้นทางสู่ความทันสมัยแบบจีน

เมื่อเดือนที่แล้ว การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ได้กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายชี้นำสำหรับพรรคและประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้าและหลังจากนั้น

“การเดินทัพของจีนไปสู่ความทันสมัยจะนำโอกาสมาสู่โลกมากขึ้น เพิ่มแรงผลักดันที่แข็งแกร่งสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ และมีคุณูปการมากขึ้นต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ” ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวสรุป

https://news.cgtn.com/news/2022-11-15/China-calls-on-G20-members-to-promote-inclusive-global-development-1eYLcYL1uzC/index.html

Email

Media123