เฮเลนา หลี่ (Helena Li) ประธานธุรกิจผลิตภัณฑ์แสงอาทิตย์ระดับโลกของทรินา โซลาร์ (Trina Solar) เปิดเผยว่า จีนกำลังนิยามคำว่าความทันสมัยขึ้นใหม่ และอุตสาหกรรมพลังงานใหม่จะมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกัน

ในขณะที่โลกโดยรวมกำลังพยายามสร้างอนาคตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องทำงานร่วมกัน

คุณหลี่ได้มีถ้อยแถลงดังกล่าวโดยยก 4 คำขึ้นมาอ้างอิง ในการประชุมบลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ เซี่ยงไฮ้ ซัมมิต (BloombergNEF Shanghai Summit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน

คุณหลี่ กล่าวว่า “โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และพลังงานใหม่เป็นส่วนสำคัญของอัตราส่วนพลังงาน”

“ประการแรกคือฉันทามติ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่า มีผู้คนมากถึง 3.6 พันล้านคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่พิธีสารเกียวโตที่ลงนามในปี 2540 ข้อตกลงปารีสที่ลงนามในปี 2559 ไปจนถึงเป้าหมายของจีนในการปล่อย CO2 สูงสุดก่อนปี 2573 และความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2603 ที่เสนอเมื่อสองปีที่แล้ว ทั่วโลกต่างเห็นพ้องกันว่าการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นเป้าหมายสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด”

“คำสำคัญที่สองคือความรับผิดชอบ ทรินา โซลาร์ เป็นหนี้บุญคุณต่อพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเอกสารฉบับนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ก่อตั้งบริษัท ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก นับตั้งแต่ทรินา โซลาร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในภารกิจ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน” โดยเราได้จัดส่งโมดูลมากกว่า 120 GW ไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ประมาณ 162 TWh ในแต่ละปี ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำไปจนถึงการผลิตและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการดำเนินการตามกลยุทธ์ ESG อย่างเต็มรูปแบบ ทรินา โซลาร์ แบกรับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเคารพหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง”

“ประการที่สามเทคโนโลยี เราเชื่อว่าการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับพลังงาน เครือข่ายไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นในพันธกิจเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 600W+ และการประยุกต์ใช้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างรอบด้านที่เป็นไปตามหลักการที่มุ่งเน้น LCOE โมดูล n-type รุ่นใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 210 มม. และเทคโนโลยีเซลล์ i-TOPCon ชนิด n-type ช่วยลด LCOE เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพลังงานหมุนเวียน”

“และประการที่สี่ วิสัยทัศน์ เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และ PV มีแนวโน้มที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ความเป็นกลางทางคาร์บอนในท้องถิ่นยังอยู่อีกไกล แต่ทรินา โซลาร์ ก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น และตลอด 25 ปีที่ผ่านมาได้นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะแก่โลกของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นกับอีก 25 ปีข้างหน้า รวมถึงโอกาสในการสร้างระบบนิเวศ PV ที่มุ่งเน้นผู้ใช้ ในขณะเดียวกัน เราตระหนักดีเมื่อเราเผชิญกับความรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นในอุตสาหกรรม ในการสร้างอนาคตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับทุกคน”

Email

Media123