วันนี้ ศูนย์หัวใจโลก (Global Heart Hub) ได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการคอเลสเตอรอลระดับโลก (Global Cholesterol Action Plan) เพื่อลดผลกระทบของระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวเปิดตัวที่การประชุมสุดยอดยูไนต์ (UNITE Summit) ประจำปี โดยเป็นการดำเนินตามรอยและต่อยอดจากแผนกลยุทธ์คอเลสเตอรอล (Cholesterol Roadmap) ของสหพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ซึ่งเผยแพร่ไปในเดือนตุลาคม

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ( ASCVD) คิดเป็นสัดส่วน 85% ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด ทั้งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ทั่วโลก โดยเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละปี ปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหลอดเลือดแดงแข็งคือไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ (LDL-C) ซึ่งรู้จักกันว่า ‘คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี’

แม้ 80% ของเหตุการณ์ด้านหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควรที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดแดงแข็งนั้นสามารถป้องกันได้ แต่ผู้คนจำนวนมากที่มีระดับ LDL-C สูงไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทั่งประสบกับเหตุการณ์ด้านหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ เช่น หัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม เกือบ 40% ของประชากรผู้ใหญ่มีความเสี่ยงที่จะมีระดับ LDL-C สูง จากการสืบทอดทางพันธุกรรม

จนถึงขณะนี้ การดำเนินการในระดับท้องถิ่นต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็งยังคงเป็นไปอย่างจำกัด แม้จะมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติในการป้องกันระดับนานาชาติแล้วก็ตาม โดยศูนย์หัวใจโลกมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการป้องกันและจัดการระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อลดการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

แผนปฏิบัติการฉบับใหม่นี้ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน 4 ประการ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพจะถูกจัดให้มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในด้านสาธาณสุข ได้แก่ สร้างพันธมิตร สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน กระตุ้นพันธมิตร รวมถึงปรับปรุงการตรวจจับและการจัดการคอเลสเตอรอลสูง

ดร.ชอน กู๊ดแมน ( Shaun Goodman) รองหัวหน้าแผนกโรคหัวใจที่โรงพยาบาลเซนต์ไมเคิล ในเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา กล่าวว่า “การปรับปรุงความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงร้ายแรงของระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรคหลอดเลือดแดงแข็งนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ อีกสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นนี้คือ การดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อดำเนินกลยุทธ์ปรับปรุงการตรวจหาคอเลสเตอรอลสูงและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์”

นีล จอห์นสัน ( Neil Johnson) ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์หัวใจโลก กล่าวว่า “ในขณะที่เราก้าวหน้าในด้านวิทยาการและการรักษา แต่โรคหลอดเลือดแดงแข็งยังคงเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งของโลก โดยมีคอเลสเตอรอลเป็นตัวการหลัก การเปิดตัวแผนปฏิบัติการคอเลสเตอรอลระดับโลกเป็นข้อเรียกร้องของชุมชนผู้ป่วย เพื่อให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการจัดการและป้องกันคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เพื่อช่วยลดภาระอันใหญ่หลวงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีต่อบุคคล สังคม และระบบการดูแลสุขภาพ”

การสนับสนุนชุมชนผู้ป่วยทั่วโลก

แผนปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงของชุมชนผู้ป่วยทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากอินวิซิเบิล เนชัน (Invisible Nation) ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์หัวใจโลกและโนวาร์ตีส (Novartis) ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อตีแผ่ความจริงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการรับรองโดยองค์กรผู้ป่วยทั่วทวีปอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นวีเม่นฮาร์ต (WomenHeart) และเดอะ เมนเด็ด ฮาร์ตส์ (The Mended Hearts) ในสหรัฐ; ฮาร์ต วาล์ว วอยซ์ แคนาดา (Heart Valve Voice Canada) รวมถึงฮาร์ตไลฟ์ แคนาดา (Heartlife Canada) และแคนาเดียน ฮาร์ต เพเชียนต์ อัลไลแอนซ์ (Canadian Heart Patient Alliance); อินสติตูโต ลาโด อา ลาโด เปลา วีดา (Instituto Lado a Lado pela Vida) ในบราซิล; ปาเซียนเตส เดอ โกราซอน (Pacientes de Coraz?n) ในเม็กซิโก; เอฟเอช ยุโรป (FH Europe); ครี (Cro?) ในไอร์แลนด์; สมาคมโรคหัวใจล้มเหลวอิตาลี (Associazione Italiana Scompensati Cardiaci) ในอิตาลี และฮาร์ตส์4ฮาร์ต (Hearts4Heart) ในออสเตรเลีย

Email

media120