เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ ได้จัดการประชุมทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฟอรัม เอเชียแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2565 ในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรก
ประกอบด้วยการประชุมโต๊ะกลมแบบพบหน้ากันใน 8 เมือง ใน 5 ประเทศ ปิดท้ายด้วยการประชุมออนไลน์ในวันที่ 7 ธันวาคม
ผู้นำในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีกว่า 250 คนเข้าร่วมการอภิปรายแบบพบหน้าว่าด้วยการสร้างความยืดหยุ่นเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน
ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความยั่งยืนในภาคการผลิตและเหมืองแร่ รวมถึงการสร้าง วางแผน และดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานและเมือง
ดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes) (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) เปิดฉากการประชุมออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายการประชุมทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฟอรัม เอเชียแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2565 (3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2022) ที่จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรกในหัวข้อ “สร้างความยืดหยุ่นเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนด้วยประสบการณ์เวอร์ชวล ทวิน” (Building Resiliency for Sustainable Success with Virtual Twin Experiences) หลังจากที่จัดการประชุมแบบพบหน้ากันของผู้นำในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีกว่า 250 คน ซึ่งจัดขึ้นใน 8 เมือง ได้แก่ แอดิเลด บริสเบน ซิดนีย์ เบกาซี จาการ์ตา นครโฮจิมินห์ กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ใน 5 ประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

ภายในงาน วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นได้บรรยายว่า ภาคธุรกิจสามารถคว้าโอกาสการเติบโตและสร้างความยืดหยุ่นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน ตลอดจนอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการของภาคธุรกิจในการโอบรับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ มุ่งสู่การดำเนินงานที่พร้อมสำหรับอนาคต และความสำคัญของความคล่องแคล่วในการรับมือกับความเสี่ยงท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปี่ยมด้วยพลวัต

ADVERTISEMENT

คุณโจเซฟิน ออง (Josephine Ong) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ของดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ แสดงความเห็นว่า “เรายินดีที่ได้นำการประชุมทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฟอรัม กลับมาจัดในรูปแบบไฮบริดในปีนี้ หลังจากที่ต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ตลอดสองปีที่ผ่านมา การประชุมโต๊ะกลมแบบพบหน้ากันเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยมอบโอกาสให้เราได้ติดต่อกับลูกค้าและพันธมิตรของเราในภูมิภาคมากขึ้น ขณะเดียวกัน เราได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน สามารถสนับสนุนธุรกิจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายของเราคือการเอื้อให้ธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานให้พร้อมสำหรับอนาคต และขับเคลื่อนการเติบโตท่ามกลางบรรยากาศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

ประสบการณ์เวอร์ชวล ทวิน ของดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ เอื้อให้ธุรกิจสามารถสร้างภาพจำลอง สร้างแบบจำลอง ลอกเลียนแบบ และปรับปรุงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยประสบการณ์เวอร์ชวล ทวิน เริ่มต้นด้วยการออกแบบแบบจำลองสามมิติที่แสดงมิติ คุณสมบัติ และส่วนเสริมของวัตถุเชิงกายภาพ การจำลองบนโมเดลเสมือนจริงช่วยในการสำรวจว่าวัตถุจะเป็นอย่างไรเมื่อได้รับการประกอบ ใช้งาน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่น ๆ จึงเอื้อให้สามารถวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตของวัตถุนั้น ๆ

การประชุมทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฟอรัม เอเชียแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2565 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เวอร์ชวล ทวิน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

เวอร์ชวล ทวิน สำหรับการผลิต: เทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูการผลิตและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในโรงงานช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและผลิตสินค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน ช่วยเร่งการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินและการสื่อสารแนวคิดการเคลื่อนที่ รวมถึงการออกแบบและจำลองระบบสนับสนุน เช่น แอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน
เวอร์ชวล ทวิน สำหรับเมืองอัจริยะ: องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ประชากรเกือบ 7 ใน 10 ของทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในเมืองภายในปี 2593 ดังนั้น การสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แพลตฟอร์มทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ช่วยให้รัฐบาลและนักวางผังเมืองสามารถออกแบบและสร้างเมืองที่ยั่งยืนผ่านการทำงานร่วมกันและการวางแผนสภาวการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เวอร์ชวล ทวิน สำหรับเหมืองแร่: ธุรกิจในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องเลือกแหล่งทำเหมืองที่ยั่งยืนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีเวอร์ชวล ทวิน ถูกนำไปใช้โดยบริษัทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการดำเนินงาน สนับสนุนการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนวัตกรรม ปรับปรุงโรงงานแปรรูป และบริหารห่วงโซ่อุปทานแร่เชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
การประชุมทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ฟอรัม ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 สามารถเรียนรู้เรื่องราวจากลูกค้าของดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ และผู้นำในอุตสาหกรรม ว่าแพลตฟอร์มทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์เอื้อให้ธุรกิจสร้างความยืดหยุ่นเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างไร ที่ https://events.3ds.com/3dexperience-forum-asia-pacific-south-2022

เกี่ยวกับดัสโซลท์ ซิสเต็มส์

ดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ คือบริษัทด้านประสบการณ์สามมิติ หรือ ทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ (3DEXPERIENCE) ผู้เร่งพัฒนาการของมนุษย์ เรามอบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบสามมิติที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและผู้คน การสร้างประสบการณ์เวอร์ชวล ทวิน ของโลกจริงด้วยแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ของเรา ช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของนวัตกรรม การเรียนรู้ และการผลิต เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้ป่วย ประชาชน และผู้บริโภค ทั้งนี้ ดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ นำคุณค่ามาสู่ลูกค้ากว่า 300,000 ราย ครอบคลุมทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม ในกว่า 140 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3ds.com

(C) ดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes) สงวนลิขสิทธิ์ ทรีดีเอ็กซ์พีเรียนซ์ (3DEXPERIENCE), สัญลักษณ์เข็มทิศ, โลโก้ทรีดีเอส (3DS), คาเทีย (CATIA), ไบโอเวีย (BIOVIA), จีโอเวีย (GEOVIA), โซลิดเวิร์กส์ (SOLIDWORKS), ทรีดีเวีย (3DVIA), อีโนเวีย (ENOVIA), เน็ตไวบ์ส (NETVIBES), เมดิเดต้า (MEDIDATA), เซนทริก พีแอลเอ็ม (CENTRIC PLM), ทรีดีเอ็กไซต์ (3DEXCITE), ซิมูเลีย (SIMULIA), เดลเมีย (DELMIA), และอิฟวี (IFWE) เป็นเครื่องหมายการค้าเชิงพาณิชย์หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของดัสโซลท์ ซิสเต็มส์ บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนตามกฎหมายของสหภาพยุโรป (Versailles Commercial Register # B 322 306 440) หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ติดต่อ:
เอพี เซาท์ (AP South) หมินหมิง เฉิน (Minming CHEN) อีเมล: [email protected] โทร: +65 90221874
ฟินน์ พาร์ทเนอร์ส (FINN Partners) จูน เฉิน (June CHEN) อีเมล: [email protected] โทร: +65 96210190

Email

media120