“โออิชิ” จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ปีที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน

โออิชิดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง “โครงการน้ำดื่มสะอาดปีที่ 5” ที่บริษัทได้เข้าไปช่วยปรับปรุงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้สำหรับบริโภค และมีองค์ความรู้ที่จะบริหารจัดการระบบน้ำดื่มสะอาดด้วยตนเองต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปีล่าสุดนี้ โออิชิเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกายทุกประเภท ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงงานโออิชิครัวกลางบ้านบึง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยส่งทีมวิศวกรและฝ่ายประกันคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจปัญหาและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดที่ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ประมาณ 450 คน ได้รับประโยชน์ มีน้ำดื่มสะอาดบริโภคอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ทีมงานจิตอาสาโออิชิและคณะผู้บริหาร นำโดย คุณสุรอรรถ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต มาร่วมเป็นผู้แทนส่งมอบโครงการให้แก่ทางโรงเรียน โดยมีคุณทักษิณา ช่วงบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี และคุณสมพงษ์ จิตรสม รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโครงการ อีกทั้งจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้แก่น้อง ๆ อีกด้วย
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โออิชิร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
###

1_Caption.jpg

Email

Siraprapha Pinpipat