ข่าวประชาสัมพันธ์

TBCSD ขับเคลื่อนต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานสัมมนาประจำปี 2565 “TBCSD Annual Event 2022” โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงานหลักของประเทศ และองค์กรสมาชิก TBCSD กว่า 43 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สำคัญในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายหลักของประเทศ มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา, ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์, ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย, บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร, สมชัย เลิศสุทธิวงค์ และ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

2-3.jpg

Email

Nisaw.