Day: ธันวาคม 20, 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลิต อินดัสทรีฯ หนุนอาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รณรงค์ปีใหม่รถพร้อม คนพร้อม ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน

ใกล้ถึงวันหยุดยาวช่ว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดกิ้น เข้าซัพพอร์ท “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 65” พร้อมจัด “Daikin Activity Day” มอบทักษะ-เสริมศักยภาพบุคลากรเต็มขั้น

ไดกิ้น เดินหน้าสนับส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไอเดนทิไฟลต์” เทคโนโลยีป้องกันนกบินชนกังหันลม พร้อมพิสูจน์ประสิทธิภาพในฟาร์มกังหันลมของบริษัทมาสดาร์ในอุซเบกิสถาน

ฟาร์มกังหันลมขนาด 50

Read More