ข่าวประชาสัมพันธ์

“เวียร์ทริศ” เปิดเวทีประชุมสุดยอด “รู้ลึก ร่วมต้านโรคเอ็นซีดี”

การประชุมสุดยอดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อจัดการกับความท้าทายของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เวียร์ทริศ อิงค์ (Viatris Inc.) (NASDAQ: VTRS) เมื่อไม่นานมานี้การประชุมสุดยอด ‘รู้ลึก ร่วมต้านโรคเอ็นซีดี’ (NCDs in Focus Act Now) จัดขึ้นโดยเวียร์ทริศ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย (Thai Hypertension Society) และสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Thai NCD Alliance) การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับความท้าทายในการปฏิบัติทางคลินิก เกี่ยวกับการจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เอ็นซีดี) และทำความเข้าใจช่องว่างของกระบวนการรักษาของผู้ป่วย การประชุมนี้มีหัวข้อหลักว่า ‘การประชุมอภิปรายเจาะลึกโรคเอ็นซีดี’ (NCDs in Even More Focus Forum) ปี 2565 โดยมี ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ นายกสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ เป็นประธาน งานนี้ประกอบด้วยการประชุมวิทยากร การอภิปราย การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในสาขานี้ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและตัวแทนวิชาชีพด้านการแพทย์แบบสหสาขาวิชาชีพจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ห้าประการ ได้แก่

แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทางคลินิกมีประสิทธิภาพในการจัดการกับช่องว่างในปัจจุบันและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในการปฏิบัติทางคลินิกได้อย่างไร
จัดเตรียมแพลตฟอร์มแบ่งปันความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
ทบทวนปัญหาหลังการระบาดของโควิด เกี่ยวกับการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด (ซีวีดี) และความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (เอ็มเอชดี)
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า รวมถึงโซลูชันดิจิทัลนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
พัฒนาและทำความเข้าใจช่องว่างของกระบวนการรักษาของผู้ป่วย
ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ กล่าวว่า “การประชุมสุดยอดครั้งนี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าใจว่า ประเทศของตนยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของเอเชียและยุโรปในแง่ของระบบการรักษาพยาบาลที่ปรับตัวได้ การเรียนรู้จากประเทศอื่นและเข้าใจความท้าทายของพวกเขาจะช่วยให้เราพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข และสร้างระบบการรักษาพยาบาลที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนเพื่อต่อสู้กับภาระโรคเอ็นซีดีได้”

ดร.เด็บบี โอนา ( Debbie Ona) ที่ปรึกษาของศูนย์การแพทย์เซนต์ลุค (St. Luke’s Medical Center) ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า “แพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องสร้างความร่วมมือ ทำความเข้าใจระบบที่เปลี่ยนแปลงไป และขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่าย แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และร่วมกันสร้างโครงการความคิดริเริ่ม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณสุขในประเทศบ้านเกิดของเรา เพื่อจัดการกับภาระโรคเอ็นซีดีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องพัฒนาโปรแกรมที่ยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่วัดได้”

เธอกล่าวเสริมว่า “โรคซีวีดียังคงเป็นฆาตกรอันดับต้น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคซีวีดี และให้พวกเขาเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม การแบ่งปันโครงการและข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค”

เวียร์ทริศมุ่งสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่ปรับและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้ป่วยได้ โดยร่วมมือกับสมาคมทางการแพทย์ กลุ่มผู้สนับสนุนผู้ป่วย และภาควิชาการ เพื่อพัฒนาโซลูชันและโปรแกรมนวัตกรรมใหม่แบบครบวงจร ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งทั้งการส่งมอบและคุณภาพของการดูแลสุขภาพ และเพื่อลดภาระของโรคเอ็นซีดีในที่สุด

เกี่ยวกับเวียร์ทริศ

เวียร์ทริศ อิงค์ (Viatris Inc.) (NASDAQ: VTRS) เป็นบริษัทดูแลสุขภาพระดับโลก โดยส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นในทุกระยะของชีวิต เราเปิดโอกาสให้เข้าถึงยา ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน พัฒนาโซลูชันล้ำสมัย และงัดใช้ประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมา เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผ่านโกลบอล เฮลธ์แคร์ เกตเวย์ (Global Healthcare Gateway(R)) ที่ไม่เหมือนใครของเรา เวียร์ทริศก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยรวบรวมความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ การผลิต และการจัดจำหน่าย เข้ากับขีดความสามารถด้านการกำกับดูแล การแพทย์ และการค้า เพื่อมอบยาคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยในกว่า 165 ประเทศและดินแดน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเวียร์ทริศประกอบด้วยโมเลกุลที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 1,400 รายการในการรักษาโรคประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อและโรคติดเชื้อ โดยเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึงยาสามัญมีแบรนด์ที่ซับซ้อน และยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ทั่วไป เวียร์ทริศมีพนักงานประมาณ 37,000 คนทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐ และมีศูนย์ดำเนินงานระดับโลกในเมืองพิตต์สเบิร์ก นครเซี่ยงไฮ้ของจีน และนครไฮเดอราบัดของอินเดีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ viatris.com และ investor.viatris.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @ViatrisInc ลิงด์อิน และยูทูบ

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1499164/logo_Logo.jpg

Email

Media123