ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอเอฟเอส” มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนรวม 180 ทุน ปั้นผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในสาย STEM

โครงการทุนการศึกษาเต็มจำนวน เอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม อคาเดมีส์ (AFS Global STEM Academies) เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจด้านความยั่งยืนและมีความปรารถนาที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในปัจจุบัน นักเรียนทุนด้านสะเต็ม (STEM) ทั่วโลกยกระดับความรู้ด้านความยั่งยืนและเพิ่มพูนทักษะด้านสะเต็มผ่านหลักสูตรที่มีปฏิสัมพันธ์และการลงมือปฏิบัติจริง ไปพร้อมกับพัฒนาความสามารถในการอยู่ในสังคมโลกที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางสังคม

ทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทบีพี (bp) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรระดับโลก หลักสูตรการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในสายสะเต็ม โดยเปิดให้เข้าถึงการศึกษา ทักษะ และความรู้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือโลกในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

โครงการนี้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุ 15-17.5 ปี จากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก โดยสมัครได้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ afs.org/global-stem/academies

โครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม อคาเดมีส์ คืออะไร

เอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม อคาเดมีส์ คือทุนการศึกษาต่างประเทศเต็มจำนวนระยะเวลา 16 สัปดาห์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านสะเต็มและความยั่งยืน โดยนักเรียนทุนจะเริ่มต้นหลักสูตรด้วยการเรียนวิชาความยั่งยืนและนวัตกรรมสังคมในห้องเรียนเสมือนจริง (ออนไลน์) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างเอเอฟเอสกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย จากนั้นนักเรียนทุนจะใช้เวลาอีก 4 สัปดาห์เดินทางไปยัง 1 ในปลายทางทั้ง 6 แห่งที่ร่วมโครงการ ได้แก่ บราซิล จีน อียิปต์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป (เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์)

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงรับรองความสามารถด้านการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมระดับโลก (Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact) ซึ่งมอบให้โดยเอเอฟเอสและศูนย์กลยุทธ์การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนศิษย์เก่าทั่วโลกของเอเอฟเอส

ทำไมจึงต้องสมัครโครงการนี้

โครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม อคาเดมีส์ มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครให้แก่นักเรียนในการ

เพิ่มพูนความสามารถในการอยู่ในสังคมโลก ผ่านประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในองค์กรระดับโลก
พัฒนาทักษะสะเต็มที่สำคัญและศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง นวัตกรรม และอาชีพการงานต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการพบปะกับผู้นำในอุตสาหกรรมสะเต็ม
รับประกาศนียบัตรจากเอเอฟเอสและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อรับรองทักษะใหม่ ๆ ด้านสะเต็มและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม
ได้รับทักษะ ประสบการณ์ และความมั่นใจในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลก ศิษย์เก่าของหลักสูตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ การประชุมเยาวชนระดับโลก และอื่น ๆ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม เชนจ์เมกเกอร์ส (AFS Global STEM Changemakers Initiative) ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาระยะเวลา 5 ปี เพื่อช่วยให้เยาวชนและนักการศึกษา 5,000 คนทั่วโลกได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งด้วยสะเต็มศึกษา การอยู่ในสังคมโลก และการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1972379/AFS_Global_Stem_Change_Makers_12_2022_image.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

Email

Media123