X-SEPA TM แผ่นกั้นที่อยู่เหนือคอนเซ็ปต์ธรรมดาและให้มูลค่าเพิ่มใหม่แก่แบตเตอรี่ โดยผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจะเริ่มจัดส่งในเดือนมกราคม 2566

noco-noco Pte. Ltd. (“noco-noco”) ประกาศเปิดตัว X-SEPATM แผ่นกั้นล้ำสมัยซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีอยู่ และเร่งความเร็วของการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นต่อไป X-SEPATM มีรูพรุนเรียงตามลำดับสามมิติ และด้วยโครงสร้างหลายชั้น จึงมีส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความแข็งแรงของเมมเบรน ค่าความพรุนสูง และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ดีขึ้น noco-noco เอาชนะความท้าทายของการผลิตในจำนวนมากได้แล้ว และจะเริ่มจัดส่งตัวอย่าง X-SEPATM ในเดือนมกราคม 2566

การสร้างตลาดใหม่

X-SEPATM เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามแนวคิดทั่วไปของแผ่นกั้น และให้มูลค่าเพิ่มใหม่แก่แบตเตอรี่ บริษัทแม่ของ noco-noco คือ 3DOM Alliance Inc. (“3DOM Alliance”) ได้พัฒนา X-SEPATM ขึ้นโดยใช้เวลากว่าแปดปีในการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง แผ่นกั้นมีหน้าที่สำคัญที่สุดในแบตเตอรี่ เป็นส่วนประกอบที่แยกขั้วบวกและขั้วลบ เก็บอิเล็กโทรไลต์ และเป็นตัวนำไอออนระหว่างขั้วไฟฟ้า ตัวแยกชั้นเดียวของ 3DOM Alliance มีความพรุนสูงกว่าและโครงสร้างรูพรุนที่สม่ำเสมอ ซึ่งยับยั้งการก่อตัวของเดนไดรต์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความพรุนจะลดความแข็งแรงของตัวแยกลง ดังนั้น การที่จะทำให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น การยับยั้งปฏิกิริยาเดนไดรต์ และเพิ่มความพรุนให้สูงขึ้น จึงเป็นจุดกำเนิดของ X-SEPATM แบบหลายชั้น X-SEPATM ประสบความสำเร็จในการปรับสมดุลประสิทธิภาพในชั้นนอกที่มีความพรุนสูงและความแข็งแรงในชั้นกลางที่มีความพรุนต่ำ โดยผลลัพธ์เหล่านี้ได้มาจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial Technology Development Organization หรือ NEDO)

แผ่นกั้นหลายชั้นที่รอการจดสิทธิบัตรของ 3DOM Alliance พร้อมโครงสร้างรูพรุนขนาดใหญ่ตามลำดับสามมิติทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ) และอัตราการคายประจุที่สูงขึ้น แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง X-SEPATM ยังทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้พลังงานสูง เช่น การเคลื่อนตัวทางอากาศขึ้นและลง แบตเตอรี่ทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและเสื่อมสภาพเร็วเกินไปในพื้นที่เขตร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง X-SEPATM มีโครงสร้างและวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เข้ากันได้กับส่วนประกอบที่ทนต่ออุณหภูมิอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิภาคที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตและการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (DX) ในการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ การสร้างแบบจำลองที่มีความเที่ยงตรงสูงจะช่วยเร่งการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่แห่งอนาคต

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพพื้นฐานของแบตเตอรี่ อุบัติเหตุจากแบตเตอรี่เป็นอุปสรรคต่อความแพร่หลายของรถอีวีทั่วโลก ค่าใช้จ่ายจากการเรียกคืนทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เสียค่าใช้จ่ายมาก และการกำจัดรถอีวีพร้อมกับแบตเตอรี่อาจส่งผลให้เกิดมลพิษในดินที่รุนแรงมาก โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ X-SEPATM ป้องกันสาเหตุหลักของการลัดวงจร และวัสดุทนความร้อนสูงช่วยลดอุบัติเหตุและความเสียหายของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ X-SEPATM ยังให้ประสิทธิภาพการโหลดสูงอย่างยอดเยี่ยมในแบตเตอรี่ และความเสถียรภายใต้สภาวะที่ผิดปกติต่าง ๆ เนื่องจากวัสดุโพลิไอมายด์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง

X-SEPATM จะผลักดันการพัฒนาแบตเตอรี่ไปสู่ขั้นใหม่ ซึ่งก้าวข้ามบทบาททั่วไปของแผ่นกั้นในการแยกขั้วบวกและขั้วลบ เพื่อแปลงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และช่วยให้สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงได้ X-SEPATM มีโครงสร้างรูพรุนแบบปิดอัดรูปหกเหลี่ยมที่สม่ำเสมอ ซึ่งไม่เหมือนกับตัวกั้นทั่วไปที่มีรูพรุนไม่สม่ำเสมอ จึงช่วยให้สามารถจำลองการทำงานผ่านการสร้างแบบจำลองที่มีความแม่นยำสูง การออกแบบโครงสร้างตัวแยกที่ยืดหยุ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ X-SEPATM จึงสามารถปรับใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท คุณภาพที่ “คำนวณได้” นี้มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ป้อนกลับจากห้องปฏิบัติการหรือตลาด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีศักยภาพที่ดีในการเร่งกระบวนการพัฒนาและเพิ่มโอกาสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก โดยในการนี้ X-SEPATM จะเปลี่ยนตำแหน่ง “อนาล็อก” ของการพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

ตั้งเป้าที่จะใช้ X-SEPATM กับแบตเตอรี่ทั้งหมดทั่วโลกภายในห้าปี

X-SEPATM ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเป็นสองเท่าหรือมากกว่า ช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้หลากหลายตลอดอายุการใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลังจากการใช้งานครั้งแรกของแบตเตอรี่ในรถอีวี แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ในอายุการใช้งานที่สองในระบบจัดเก็บพลังงาน (อีเอสเอส) ไม่เพียงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังลดต้นทุนต่อรอบการชาร์จอีกด้วย การยืดอายุแบตเตอรี่ด้วย X-SEPATM ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่แต่ละก้อน และปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการใช้งานแบบหมุนเวียน

noco-noco ผู้ให้บริการโซลูชันการลดคาร์บอนมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การใช้งานครั้งแรกและครั้งที่สอง รวมถึงการรีไซเคิล ต่างก็มีความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม แม้การจัดการพลังงานไฟฟ้าดูเหมือนจะก้าวหน้าไปทั่วโลกเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แต่การผลิตแบตเตอรี่ก็ใช้ทรัพยากรของโลกและปล่อย คาร์บอนในปริมาณมาก ในขณะที่แบตเตอรี่ที่ถูกทิ้งก็ทำให้เกิดมลพิษร้ายแรงได้ ดังนั้น noco-noco จึงคัดค้านรูปแบบธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความต้องการรถอีวีที่เพิ่มขึ้นโดยผลิตในจำนวนมากและขายแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานสั้น ภารกิจของบริษัทคือการลดการปล่อยคาร์บอนและป้องกันมลพิษ โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้น้อยและคุ้มค่าที่สุด noco-noco มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ และทำให้แบตเตอรี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มีความปลอดภัยในราคาย่อมเยาสำหรับทุกคน

เหลือเวลาไม่มากก่อนที่อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสและถึงจุดที่ไม่หวนคืน noco-noco ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่จะแนะนำ X-SEPATM ให้ใช้กับแบตเตอรี่ทั้งหมดทั่วโลกภายในห้าปี ก่อนที่มันจะสายเกินไปที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น noco-noco จะทำให้เทคโนโลยี X-SEPATM พร้อมใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกราย และซื้อแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง X-SEPATM สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (รถอีวี ระบบอีเอสเอส ฯลฯ) ที่จะให้เช่าในบริการเช่าแบบเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัท X-SEPATM จะช่วยให้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานสองเท่าหรือมากกว่าสามารถใช้ได้สำหรับการใช้งานครั้งแรกและครั้งที่สอง โดยลดจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ลง 75% หรือมากกว่านั้น noco-noco จะรวบรวมพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับการมีอายุยืนยาวของผลิตภัณฑ์ และทำงานเพื่อสร้างกลไกที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนอนาคตที่ “ไร้คาร์บอน” ด้วยปัญญาและหัวใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ noco-noco.com ติดตามเราบนลิงด์อิน (www.linkedin.com/company/noco-noco) หรืออีเมลหาเราที่ [email protected]

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1973322/Conventional_Seperator_VS_X_SEPA.jpg

noco.jpg

Email

Media123