เนื่องจากหลายภูมิภาคในจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รัฐบาลท้องถิ่นจึงใช้มาตรการอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป่วยหนัก ปกป้องสุขภาพของประชาชน สร้างเครื่องยับยั้งการแพร่ระบาด

มาตรการเหล่านี้รวมถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการด้านยา ปรับปรุงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ชนบท

ADVERTISEMENT

เปิดคลินิกรักษาไข้เต็มรูปแบบ

ในช่วงไม่กี่วันมานี้ เมืองต่าง ๆ ของจีนได้เปิดคลินิกรักษาไข้ในโรงยิม หรือเปลี่ยนตู้ทดสอบกรดนิวคลีอิกให้เป็นคลินิกรักษาไข้ชั่วคราวเพื่อลดภาระด้านการรักษาพยาบาล โดยบางแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สถานพยาบาลทุกระดับกำลังปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม ขยายทรัพยากร เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ประจำการ ทำทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและความวิตกกังวลของผู้ป่วย

เช่น คลินิกรักษาไข้ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขึ้นไปทั้ง 145 แห่งในเซี่ยงไฮ้ได้รับการร้องขอให้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสำหรับบริการทางการแพทย์

นอกจากนี้ โรงพยาบาลทางอินเทอร์เน็ตก็เปิดให้บริการในหลายเมืองเพื่อให้แน่ใจว่า ชาวเมืองสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครปักกิ่งระบุเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ว่า ผู้ป่วยที่เป็นไข้ 65,000 รายได้รับการรักษาในคลินิกรักษาไข้ของเมือง คิดเป็นจำนวนลดลง 11% จากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 73,000 ราย และการใช้บริการคลินิกรักษาไข้มีดีมานด์ลดลงโดยทั่วไป

บริการทางการแพทย์มุ่งเน้นในกลุ่มเสี่ยง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขอให้สถาบันการแพทย์ระดับรากหญ้าจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง, สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับบริการทางการแพทย์ตามความจำเป็น

ทางคณะกรรมการฯ สั่งให้ฝ่ายกิจการพลเรือนท้องถิ่นดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงประเมินการสำรองยา, การรักษาพยาบาล, บริการสุขภาพ, บริการฉีดวัคซีน และความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉิน

ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนในเซี่ยงไฮ้ เราได้เห็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประเมินสถานะสุขภาพของชาวเมืองโดยละเอียด ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 80 ปี, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้ป่วยฟอกเลือด, ผู้ป่วยมะเร็ง และสตรีมีครรภ์

เสริมกำลังการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ชนบท

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบทและการไหลเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดปีใหม่และเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นช่วงที่คนทำงานในเมืองมักเดินทางกลับภูมิลำเนา รัฐบาลท้องถิ่นจึงเสริมกำลังการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตลอดจนบริการด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท

การสร้างคลินิกรักษาไข้ในโรงพยาบาลในเมืองเป็นส่วนสำคัญของการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ชนบท

ตัวอย่างเช่น เมืองเจียวโจวในมณฑลชานตงทางตะวันออกของจีน คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเจียวโจวได้จัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ชุมชน 536 จุด พร้อมจัดบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร 446 คน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่หมู่บ้านต่าง ๆ

มีบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยสองคนในแต่ละคลินิกและจุดพยาบาลประจำหมู่บ้าน ให้บริการทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ให้คำปรึกษา จ่ายยา และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับกลุ่มเสี่ยง

เร่งฉีดวัคซีน

90% ของประชากรในประเทศจีนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยเกือบ 87% ของผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แต่มีเพียง 66.4% ของผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน

ด้วยจำนวนประชากร 267 ล้านคนมีอายุมากกว่า 60 ปี จีนจึงเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนได้เผยแพร่แผนงานเพื่อเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ

มาตรการต่าง ๆ เช่น “ช่องสีเขียว” สำหรับผู้สูงอายุยังถูกนำมาใช้ในสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด จุดเน้นของกลยุทธ์การตอบสนองการแพร่ระบาดของจีนจึงเปลี่ยนจากการควบคุมการติดเชื้อเป็นการรักษาผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการป่วยหนัก

มาตรวัดพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศอย่างอายุขัยเฉลี่ยของคนจีนนั้น เพิ่มขึ้นจาก 77.3 ปีในปี 2562 เป็น 78.2 ปีในปี 2564 แม้ว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอย่างจีนจะยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์และทรัพยากรทางการแพทย์ต่อหัวน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ ก็ตาม

ด้วยการยึดมั่นในปรัชญาแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง จีนจึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ข้อเท็จจริงและตัวเลขต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า “คะแนนผลงาน” ด้านการรับมือโรคระบาดของจีนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับน่ายกย่อง ช่วยให้เห็นแนวโน้มได้คร่าว ๆ ถึงความพยายามกลับคืนสู่ชีวิตปกติสุขที่กำลังจะมาถึง

https://news.cgtn.com/news/2022-12-24/China-actively-optimizes-COVID-19-response-measures–1g1VSDwwxdS/index.html

Email

Media123