นางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย และอินโดไชน่า (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ในการสนับสนุนศูนย์พัฒนางานบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมแก่เภสัชกร พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างสูงสุด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลเรื่องยาแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการผลักดัน และการขับเคลื่อนในวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความก้าวหน้า แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ณ สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

1I5A8182222.jpg

Email

MT

By MT