ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีอาร์ทไพรซ์100 ของศิลปินมูลค่าสูง เพิ่มขึ้น 3% ในปี 2565

ดัชนีอาร์ทไพรซ์100 ของศิลปินมูลค่าสูงระดับแนวหน้า เพิ่มสูงขึ้น 3% ในปี 2565 ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 19%

Email

media123