วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

DV8 จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่่ 1/2566 ไฟเขียวอนุมัติผ่านทุกวาระ

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023) ณ ห้องประชุม The Pavilion 1-2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

โดยมีคุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ เข้าประชุมร่วมกัน และยังได้มีการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2565 เสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้

ติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญของ DV8 ได้ที่

Website https://www.dv8.co.th/

Facebook : facebook.com/dv8thailand/

Twitter : twitter.com/dv8thailand

Cover-website-1500.jpg

Email

Pranaya