วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” ให้ความรู้เรื่อง “ลิฟต์และบันไดเลื่อน” แก่นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

คุณสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับลิฟต์และบันไดเลื่อน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะวิศวะกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานี้
ด้วยการนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่มากก็น้อยและสามารถนำไปใช้เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการทํางานของแรงงานในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

1.IG_.png

Email

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด