ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ ดร. ไฮจีน สนับสนุนภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ มอบของให้ชุมชนดอยสุเทพป้องกันไฟป่า

ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (Hylife Developments) ร่วมกับ ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ (Dr. Hygiene Medical Products) ร่วมสนับสนุนภารกิจ “การทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าของชุมชนรอบดอยสุเทพ” ของภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนางสาวณัฐพร ขวัญคง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายบริษัท ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 70 แพ็ค และหน้ากากอนามัย KN95 ช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 จำนวน 500 ชิ้น สำหรับ “โครงการเพื่อดอยสุเทพ” ของภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Breathe Council) โดยนายกฤช ตามสมัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจการทำแนวกันไฟ เฝ้าระวังไฟป่าและดับไฟป่าของชุมชนรอบดอยสุเทพ เพื่อบรรเทาความเสียหายของป่าชุมชนและเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเชียงใหม่

เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งและนำไปสู่ปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่สูงในภาคเหนือ รายงานจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เผยว่า วันที่ 29 มกราคม 2566 พบจุดความร้อนไฟป่าพุ่งสูงกว่า 771 จุด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา 1,996 จุด สปป.ลาว 683 จุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 647 จุด เวียดนาม 384 จุด และมาเลเซีย 1 จุด ซึ่งนำมาสู่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในไทย อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของ ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ และ ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน ร่วมรักษาสมดุลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนชาวเชียงใหม่

ผู้ประสงค์จะร่วมสนับสนุนอาหาร/น้ำดื่มสำหรับกิจกรรมฯ ผ่านภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ ติดต่อ คุณกฤช ตามสมัย (โทร. 095-676-1873) หรือ FB: สภาลมหายใจเชียงใหม่

1500.jpg

Email

Hylife Developments