ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิง นายเสริมศักดิ์ เทพาคำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิง นายเสริมศักดิ์ เทพาคำ ป.ม.,ท.ช. โดยมีกำหนดการคือ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. รดน้ำศพ เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม และวันอาทิตย์ที่5 วันจันทร์ที่6 วันพุธที่8 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00น. สวดพระอภิธรรม ส่วนวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ กำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. และในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิง ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ศาลา 15 (ศาลาจินดาสงวน) ในการนี้เจ้าภาพของดรับพวงหรีด

AEB6F43D-ACF2-4878_resize.jpg

Email

PR_News