ข่าวประชาสัมพันธ์

คาซัคสถานจัดการประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม มุ่งจัดการความท้าทายสำคัญระดับโลก

ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังเข้าสู่ยุคของการแบ่งขั้วและการแบ่งแยกทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น ประเทศคาซัคสถานได้จัดการประชุมระหว่างประเทศเวทีใหม่ในชื่อ อัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม (Astana International Forum) เพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายที่สำคัญระดับโลก

การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของนายคาซึม โจมาร์ท โทคาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ที่กรุงอัสตานา โดยจะเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ได้มาร่วมกันเสวนาเพื่อหาทางจัดการกับความท้าทายนานัปการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนอาหาร และความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต้น

ประธานาธิบดีโทคาเยฟกล่าวถึงการประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม ดังนี้

“ทุกวันนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอมานานหลายทศวรรษหรือนานกว่านั้น ความท้าทายเหล่านี้กำลังกดดันประชาคมโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สร้างเส้นแบ่งใหม่ และท้าทายหลักการของโลกาภิวัตน์และระบอบพหุภาคี

การประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ โดยยกให้ความร่วมมือเป็นหัวใจหลักของระบบระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

คาซัคสถานมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ซึ่งนโยบายนี้ได้รับการทดสอบในปี 2565 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่น เราได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือ

เราหวังว่าการประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม จะช่วยสร้างสะพานเชื่อมใหม่และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในขณะที่เรามารวมตัวกันเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญร่วมกัน ตลอดจนบุกเบิกหนทางใหม่ทั้งทางการทูต เศรษฐกิจ และการเมือง”

การประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม ต่อยอดมาจากความสำเร็จของการประชุมอัสตานา อีโคโนมิก ฟอรัม (Astana Economic Forum) โดยมีจุดมุ่งหมายในการรับมือกับประเด็นสำคัญระดับโลก 4 ประการ ได้แก่ นโยบายต่างประเทศ ความมั่นคงและความยั่งยืน พลังงานและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเศรษฐกิจและการเงิน โดยเสาหลักเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจของการประชุม นั่นคือ “การแก้ปัญหาความท้าทายผ่านการหารือ สู่ความร่วมมือ ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้า”

การประชุมนี้จัดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า วัฒนธรรมพหุภาคีต้องได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในระดับโลก ด้วยเหตุนี้ แขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกจึงได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังเสียงของหลายฝ่ายซึ่งบ่อยครั้งถูกลดทอนความสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ

การประชุมอัสตานา อินเตอร์เนชันแนล ฟอรัม จะเป็นเวทีที่ดีเยี่ยมในการมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในปัจจุบัน ตลอดจนนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระดับโลก

กำหนดการของการประชุมจะมีการประกาศในเร็ว ๆ นี้ โดยครอบคลุมถึงการกล่าวสุนทรพจน์หลัก การอภิปรายแบบคณะ การเสวนา และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้วที่ https://astanainternationalforum.org

Email

media123