วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซาอุดีอาระเบียเตรียมจัดการประชุมไฟแนนเชียล เซกเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม ณ กรุงริยาด

การประชุมไฟแนนเชียล เซกเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ (Financial Sector Conference หรือ FSC) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยพันธมิตรของโครงการพัฒนาภาคการเงิน (กระทรวงการคลัง ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย และองค์การตลาดทุน) จะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติคิงอับดุลอะซีซ ในกรุงริยาด สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาคการเงินและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการแถวหน้า

การประชุมในปี 2566 นี้จะสานต่อวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งแรกในปี 2562 เพื่อบูรณาการระบบนิเวศของภาคการเงินเข้ากับวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของเสถียรภาพทางการคลังที่แข็งแกร่งและมั่นคง พร้อมกับใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาและบริหารจัดการบริการทางการเงิน

ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการอภิปรายหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับความต้องการและข้อกังวลของชุมชนการเงิน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญ รวมถึงข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การเติบโตชะลอลงในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและระบบนิเวศทางการเงิน

การประชุมจะสำรวจขอบเขตความสามารถในการฟื้นตัวของสถาบันการเงิน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภูมิทัศน์ทางการเงินใหม่อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจใหม่ และอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยเหล่านี้กดดันให้สถาบันการเงินต้องทบทวนบทบาทของตนในตลาดอีกครั้ง รวมถึงแนวทางการให้บริการลูกค้าอย่างยืดหยุ่นเพื่อยกระดับสถานะของตนในตลาด

ผู้เข้าร่วมการประชุมจะหารือเกี่ยวกับการลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งต้องมีการทบทวนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินทรัพย์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และความคาดหวังของนักลงทุนที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะหารือเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความผันผวนของตลาด ตลอดจนความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับอนาคต

การประชุมจะปิดฉากลงด้วยการอภิปรายอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับอนาคตของภาคการเงินท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://registration.fsc.sa/

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1997716/FSC_Logo.jpg

Email

Media123