ข่าวประชาสัมพันธ์

“เอเชีย เอรา วัน” ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล “สจล.” เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้โครงการ Railway Summer Camp

กรุงเทพมหานครฯ – นาย แดเนียล เฮนรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยปัจจุบันสนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม และ กลุ่มนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานด้านการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งทางราง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลองตันเมื่อเร็ว ๆ นี้
###

00000.JPG

Email

kanokporn