ข่าวประชาสัมพันธ์

Key Message ด้าน Cyber Security และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โครงการอบรมหลักสูตร “Key Message ด้าน Cyber Security และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)“ สำหรับ Audit Committee และผู้บริหารระดับสูงสายงานตรวจสอบ ธ.ก.ส.
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
นายศรัทธา อินทรพรหม เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.
นายวิทยา ปทุมาสูตร ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้บริหารสายงานตรวจสอบ และสายงานกำกับการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Key Message ด้าน Cyber Security และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)“ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยกระดับการทำงานของ 2nd line และ 3rd line โดยได้รับเกียรติจาก นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

Presentation1.jpg

Email

PR