วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์พิเศษ!! “การะเกศ” เพชร มจพ. กับรางวัล “นักศึกษา มจพ. ดีเด่น ระดับคณะ”

นางสาวอรอนงค์ นายออน ชื่อเล่น “การะเกศ” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BID) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วย ลุคคนพูดน้อย แต่ยิ้มง่าย อารมณ์ดี ใจเย็น เป็นผู้ฟังและยิ้มตามทุกครั้ง ชอบความสงบเงียบ อยู่นิ่ง ๆ ไม่วุ่นวาย จะค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง มีความสุขกับการอยู่คนเดียว เรียกว่า Introvert ก็ได้
ถ้าเป็นเพื่อนสนิท เป็นคนรู้จักกันก็จะรู้ว่าเป็นคนตลก เข้ากับคนง่าย ไม่ได้มีกำแพงปิดกั้นตนเอง มองโลกแง่บวกเสมอ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ก็ยิ้มสู้ไว้ก่อน มีผลการเรียนดี และประวัติที่น่าสนใจ ได้รับทุนนักศึกษาทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา
ได้รับรางวัล Best Group Presentation จากโครงการ Asian Virtual Youth Mobility Program 2023
รางวัลชนะเลิศโดยนำเสนอผลงานแอพ “Sold out” เป็นนวัตกรรมแอพลิเคชั่นจัดการคลังสินค้า และการประเมิน “เพชร มจพ.” ปี 2566 ได้รับรางวัล “นักศึกษา มจพ. ดีเด่น ระดับคณะ”

การะเกศ” เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่ มจพ. เรียนสายอาชีพมาก่อน ระหว่างที่กำลังฝึกงานระดับ ปวส. ที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับโอกาสฝึกงานแผนกวางแผนการผลิต (Production Planning Controls) นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้สัมผัสกับการทำงานจริง ทำให้รู้ได้ทันทีว่าอนาคตจะทำงานอะไร แต่ในช่วงแรกก็ลังเลไม่แน่ใจในการศึกษาต่อปริญญาตรี ที่เลือกเรียนสายอาชีพมาก่อนเพราะที่บ้านฐานะยากจน ปัจจัยด้านการเงินจึงเป็นตัวแปรสำคัญต้องตัดสินใจ แต่ด้วยสำคัญ คือ คำพูดรุ่นพี่ที่จบคณะวิศวะอุตสาหกรรม มจพ. แนะนำว่า “ลองมาเรียนที่ มจพ. สิ!! พี่เชื่อว่าเกศเรียนได้
ถึงจะเทียบโอนเข้าวิศวะฯ ไม่ได้ แต่มีอยู่อีกคณะที่เรียนได้เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมเลย” คำพูดนั้นจุดประกายเลย

การเรียนในมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวในการเรียน เนื่องจากเรียนสายอาชีพมาก่อนต้องปรับตัว “ต้องมีวินัย มุ่งมั่นและอดทน” ระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ในโครงการ Asian Virtual
Youth Mobility Program 2023 ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ และได้รับรางวัล Best Group Presentation
ต่อด้วยคิดค้นนวัตกรรมและนำเสนอการแข่งขัน Pitching Day ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานแอพ “Sold out”
เป็นนวัตกรรมแอพลิเคชั่นจัดการคลังสินค้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม และได้พัฒนาต่อ
ยอดที่ KMUTNB Startup หรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มจพ. หน่วยงานที่สนับสนุนไอเดียและนวัตกรรมของนักศึกษาให้เข้าถึงโอกาสในการแข่งขันเงินทุนการพัฒนา และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเป็นโครงการของ มจพ. ที่มอบโอกาสและแหล่งเงินทุนเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ความลังเลหายไปหมด หนูตัดสินใจส่งเอกสารและเข้าแข่งขันในโครงการ Startup Thailand League 2023 ทันที ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนา และทีมก็ได้เข้ารอบจัดแสดงผลงาน Demo Day จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ SET ได้เป็นหนึ่งใน 100 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ที่แสดงผลงานด้านศักยภาพบุคคลภายนอกและนักลงทุน โดยยังมีผลการเรียนดีไม่ได้ตก ซึ่งภาคการศึกษา 2/2566 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่ 3.91 ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำการเรียนให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” และได้รับคัดเลือกเป็น “นักศึกษาทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา” เป็นต้น
เมื่อเร็วๆ นี้ มจพ. ได้มีการจัดการประเมิน “เพชร มจพ.” ปี 2566 เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาของสถาบันเข้าคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน หนูได้รับโอกาสและถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัล “นักศึกษา มจพ. ดีเด่น ระดับคณะ” และขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอบพระคุณอาจารย์ศุภกร เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา BMS ที่หนูเชื่อมั่นว่าเป็นคนเสนอชื่อให้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้
ทั้งนี้อาจารย์เป็นคนที่สอบสัมภาษณ์ตอนเข้าศึกษาต่อที่ มจพ. ทำให้นึกถึงความมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นลูกพระจอมฯ
สิ่งที่อยากบอกกับน้อง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คือ “อย่าเพิ่งกลัวอะไรที่ยังไม่เคยสัมผัส อย่าเชื่อคำว่ายากจากปากของคนอื่น” เพราะศักยภาพและขีดความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การปรับตัวและความตั้งใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน และหนูหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คน ได้แต่หวังว่าในทุก ๆ วัน จะมีคนที่คอยส่งต่อกำลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ขอให้ทุกวันของคุณ เป็นวันที่ดีและมีความสุขค่ะ “การะเกศ” กล่าวท้ายที่สุด

pic.การเกศ.67.2.png

Email

prkmutnb