บ้านเช่าพร้อมอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เคหะสุขประชา ผนึก เอ็นที ยกระดับคุณภาพชีวิต วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สู่ชุมชนเคหะสุขประชา

นายพิษณุพร อุทกภาชน์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เคหะสุขประชา” ลงนามความร่วมมือ “เอ็นที” วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัย-การทำงาน

บริษัท เคหะสุขประชา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เคมอลล์@ร่มเกล้า” คืบหน้า 45% เตรียมสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ นำพาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนร่มเกล้า

“เคหะสุขประชา&

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคหะสุขประชา ผนึก อว. ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างทักษะประกอบอาชีพ และบริการจัดการชีวิต กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง

นายพิษณุพร อุทกภาชน์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เคหะสุขประชา” ร่วมงาน “มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023” ยกขบวนบ้านทำเลดี พร้อมอาชีพ ให้ผู้เช่าทั่วประเทศ

เคหะสุขประชา ยกทีมร่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เคหะสุขประชา” จับมือ นักธุรกิจชาวเชียงราย และ เครือข่ายโคเนื้อล้านนา พัฒนาที่อยู่อาศัยพร้อมอาชีพ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

Read More