เอ็นที

“เคหะสุขประชา” ลงนามความร่วมมือ “เอ็นที” วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัย-การทำงาน

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหา…