Net Zero

ไดกิ้น จับมือ “เด็นโซ่” เซ็น MOU ติดตั้งโซลูชั่นอากาศสะอาด พร้อมร่วมแรงสร้างความยั่งยืน สู่เป้าหมายสูงสุด Net Zero ปี 2050

นายอะคิโนริ อะตาราชิ ประธานกรร…