เจเอ โซลาร์ (JA Solar) ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชั้นนำระดับโลก ได้รับหน้าที่จัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 116 เมกะวัตต์ ในเมืองมารัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เปิดดำเนินงานไปเมื่อไม่นานมานี้

ผู้รับเหมาโครงการคือบริษัท พาวเวอร์ไชน่า หัวตง เอนจิเนียริง คอร์ปอเรชัน จำกัด (PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited) โดยโครงการนี้ใช้โมดูลกระจกสองชั้นสองหน้ารุ่นดีปบลู 3.0 (DeepBlue 3.0) ของเจเอ โซลาร์ ทั้งหมด และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียวโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย

โครงการนี้ตั้งอยู่ในรัฐตรังกานู ทางชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายู โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 116 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ราว 600 เฮกตาร์ และคาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 220 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของ 200,000 ครัวเรือน รวมถึงช่วยลดการใช้ถ่านหินราว 80,000 ตัน และลดการปล่อยคาร์บอนราว 200,000 ตันต่อปี

โมดูลประสิทธิภาพสูงรุ่นดีปบลู 3.0 ที่ผลิตโดยเจเอ โซลาร์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 และมีการส่งมอบไปทั่วโลกรวม 24 กิกะวัตต์ นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เจเอ โซลาร์ จึงเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูล ผ่านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยทางเทคนิคและการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2565 เจเอ โซลาร์ ได้เปิดตัวโมดูลแบบเอ็นไทป์ (n-type) รุ่นแรกในชื่อ ดีปบลู 4.0 เอ็กซ์ (DeepBlue 4.0 X) ที่ยังคงมาพร้อมจุดแข็งด้านสมรรถนะแบบรุ่นดีปบลู 3.0 เพิ่มเติมคือประสิทธิภาพสูงขึ้น พลังงานสูงขึ้น กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น และมีความน่าเชื่อถือสูง โดยทั้งดีปบลู 3.0 และดีปบลู 4.0 เอ็กซ์ ต่างตอกย้ำให้เห็นว่าเจเอ โซลาร์ ยึดมั่นในหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ “เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า”

ในระยะหลัง เจเอ โซลาร์ ได้จัดหาโมดูลประสิทธิภาพสูงให้แก่โครงการสำคัญหลายโครงการในมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรก และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้โมดูลสองหน้าพร้อมระบบติดตามดวงอาทิตย์แห่งแรก เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในประเทศ ในปี 2564 เจเอ โซลาร์ ครองส่วนแบ่งในตลาดมาเลเซียกว่า 50% และมีส่วนช่วยสนับสนุนตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศอย่างมาก ในอนาคต เจเอ โซลาร์ จะเดินหน้าจัดหาเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงให้ตลาดมาเลเซียต่อไป เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้รับเหมารายใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน บริษัท หัวตง เอนจิเนียริง ได้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 3 ล้านกิโลวัตต์ทั้งในจีนและต่างประเทศ ครอบคลุมกว่า 10 ประเทศ เช่น เวียดนาม เมียนมา ลาว และมาเลเซีย และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เจเอ โซลาร์ ได้สร้างความร่วมมือกับหัวตง เอนจิเนียริง โดยขนาดของโครงการในต่างประเทศที่ทำร่วมกันทะลุ 2 กิกะวัตต์แล้ว นอกจากนี้ ในฐานะพันธมิตรที่ยึดมั่นในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และจะพยายามบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนเวลาที่กำหนด

Email

Media123