ข่าวประชาสัมพันธ์

ยืนหนึ่ง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดงานกีฬาสตรีนนท์ “ดอกแก้วเกมส์” 2022

วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวสุพัตรา พรหมศร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาท แก่ ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดงานกิจกรรม “กีฬาสีสตรีนนท์”ดอกแก้วเกมส์” 2022 โดยพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วย
สืบเนื่องจาก ในวันประชุมผู้ปกครองวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้จัดทำและร่วมสนับสนุน “สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์” ในการจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ดังกล่าวนั้น เพื่อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ตรา (NB-DNA)สตรีนนท์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรีและเครือข่ายผูัปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

63860.jpg.1.1.1.2jpg.jpg

Email

prkmutnb