“HOUSE OF ONG” นิทรรศการโดย กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของเมืองไทย นำผลงานล่าสุด มาจัดแสดงให้ชื่นชมมากกว่า 100 ชิ้น โดยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตน ความรัก ความศรัทธา การเดินทาง และประสบการณ์ผ่านผลงานศิลปะ ที่รวบรวมและสะสมตลอดเส้นทางการทำงานกว่า 30 ปี ซึ่งยังไม่เคยเปิดแสดงที่ใดมาก่อน
“HOUSE OF ONG” จัดแสดงผลงานที่บ้านเลขที่ 110/1 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท ในบรรยากาศเปิดบ้านอันแสนอบอุ่น ซึ่งแบ่งเป็นโซนห้องบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง และตัวตนของศิลปิน โดยเปิดแสดงผลงานให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น.
ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานมอบให้กับ ครูสังคม ทองมี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นทุนการศึกษาด้านศิลปะสำหรับเด็กด้อยโอกาสต่อไป

page_rv.jpg

Email

nititham weerakran