อีเว้นท์

“HOUSE OF ONG” by KONGPAT SAKDAPITAK

“HOUSE OF ONG” นิทรรศการโดย กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของเมืองไทย นำผลงานล่าสุด มาจัดแสดงให้ชื่นชมมากกว่า 100 ชิ้น โดยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตน ความรัก ความศรัทธา การเดินทาง และประสบการณ์ผ่านผลงานศิลปะ ที่รวบรวมและสะสมตลอดเส้นทางการทำงานกว่า 30 ปี ซึ่งยังไม่เคยเปิดแสดงที่ใดมาก่อน
“HOUSE OF ONG” จัดแสดงผลงานที่บ้านเลขที่ 110/1 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท ในบรรยากาศเปิดบ้านอันแสนอบอุ่น ซึ่งแบ่งเป็นโซนห้องบอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง และตัวตนของศิลปิน โดยเปิดแสดงผลงานให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น.
ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานมอบให้กับ ครูสังคม ทองมี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นทุนการศึกษาด้านศิลปะสำหรับเด็กด้อยโอกาสต่อไป

page_rv.jpg

Email

nititham weerakran