ไดกิ้น เดินหน้าสนับสนุน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพประจำปี 2565” ในการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครฯ พร้อมจัดกิจกรรม “Daikin Activity Day” พาคณะทำงานและผู้เข้าแข่งขัน เยี่ยมชมการทำงานของไดกิ้น ทั้งไลน์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย, ศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล, ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 ของบริษัท พร้อมกิจกรรม Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เข้าแข่งขันให้กลายเป็นบุคลากรคนสำคัญในสายงานช่างเครื่องปรับอากาศในอนาคต รองรับการเติบโตในตลาดแรงงานต่อไป

คุณเพชร กรมแสง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า แบรนด์มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ จากการเข้าร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ได้นำความรู้ที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสร้างประสบการณ์ตรงในระหว่างการเรียน ที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลังจากสำเร็จการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ADVERTISEMENT

“สำหรับกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพประจำปี 2565 นี้ ไดกิ้นได้เข้าสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 โดยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ และไดกิ้นยังได้มีส่วนร่วมในการเสริมทักษะประสบการณ์งานท่อแก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้มีทักษะที่ใช้งานได้จริง รวมถึงประสบการณ์ตรงด้านจัดการงานท่อและงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

ด้าน คุณสุรนันท์ วิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า ในระหว่างกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ไดกิ้นยังได้จัด “Daikin Activity Day” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมสำคัญและเป็นกิจกรรมพิเศษที่บริษัทเปิดโอกาสให้คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนนักศึกษาผู้เช้าแข่งขัน ได้เข้าเยี่ยมชม “ไลน์การผลิตเครื่องปรับอากาศของ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย รวมถึงเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์” เพื่อให้คณะฯ ได้เข้าถึงห้องฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล จนถึงการได้เยี่ยมชม “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2” ของไดกิ้น ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและตามหลักสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศไดกิ้น

“กิจกรรมในวัน Daikin Activity Day ยังมีการแนะนำถึง Daikin tight fit ให้กับคณะฯ ได้เข้าถึงอุปกรณ์ชุดข้อต่อที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่องานติดตั้ง ลดงานเชื่อมท่อน้ำยา และไม่ใช้ประกายไฟในการเชื่อมต่อ ทำให้มีความปลอดภัยสูงและสะดวกในการทำงานบนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟและมีพื้นที่ในการติดตั้งน้อย ที่สำคัญ คณะฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ Special workshop หรือกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้านงานเชื่อมซึ่งเป็นหัวใจหลักของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองจาก ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำประสบการณ์และเทคนิคนี้ ไปใช้ในการแข่งขันติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมถึงนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับงานในสายอาชีพ”

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพประจำปี 2565 ได้จัดการแข่งขันขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการแข่งขันจะใช้เกณฑ์การสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากผู้เข้าแข่งขันผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะได้รับ “ใบรับรองการสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1” โดยผลการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรวัฒน์ แนมนิล จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสมพงษ์ ริท จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ คำภูแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันในระดับภาคนี้ จะเข้าไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป ในปลายเดือนมกราคม 2566 ที่จะถึงนี้

“การเข้าสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรม Daikin Activity Day สามารถสร้างทักษะประสบการณ์ได้จริง ทั้งยังช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะกลายเป็นบุคลากรคนสำคัญในสายงานช่างเครื่องปรับอากาศในอนาคต ซึ่งนับเป็นก้าวที่ประสบความสำเร็จของไดกิ้น กับเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมารองรับความต้องการด้านแรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน” คุณเพชร กรมแสง ทิ้งท้าย

daikinoveccomp01.jpg

Email

PR400

By PR400