รายงานดังกล่าวนี้อธิบายวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกที่อิงบริบทเกี่ยวกับลูกค้าจะสามารถขับเคลื่อนผลิตภาพในการขายจากล่างขึ้นบนได้ในหน้าจอเดียว

ไวโม (Vymo) แพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมในการขายที่เป็นที่ยอมรับโดยการ์ทเนอร์ (Gartner) และได้รับความไว้วางใจจากสถาบันบริการทางการเงินนั้น ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ธนาคารและบริษัทประกันภัยสามารถส่งเสริมพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลดิบเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้า ด้วยผู้ขายจำนวนกว่า 300,000 รายที่ใช้งานไวโม คู่มือดังกล่าวนี้ครอบคลุมเชิงลึกและวิธีที่การมีส่วนร่วมในการขายสามารถช่วยทีมขายยกระดับประสิทธิผลในการขายจากล่างขึ้นบน

ขณะที่โควิด-19 เร่งให้การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและปฏิบัติการภายในต้องหันมาใช้ระบบดิจิทัลนั้น สถาบันบริการทางการเงินต้องนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าคาดหวังประสบการณ์แบบจบในคลิกเดียวและความสะดวกจากธนาคารและผู้ให้บริการประกันภัยแบบเดียวกับในอูเบอร์ (Uber), เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) และดอร์แดช (Doordash) อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายโดยทั่วไปใช้เวลาเพียง 23% ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในงานธุรการเสียอีก

บริษัทอย่างเช่น เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ (Berkshire Hathaway), เอไอเอ (AIA), บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP Paribas) และเจนเนอราลี่ (Generali) ได้ใช้ไวโมเพื่อดำเนินกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องรายงานการขายเองอีกต่อไป ทั้งนี้ ไวโมบูรณาการเข้ากับระบบแกนหลักและช่วยให้ตัวแทนขายได้เห็นข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา เพื่อให้ตัวแทนมีความเข้าใจครบถ้วนถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ‘คู่มือการมีส่วนร่วมในการขาย ฉบับสมบูรณ์’ (Comprehensive Guide to Sales Engagement) ฉบับนี้ยังทำหน้าที่เป็นเช็กลิสต์สำหรับองค์กรธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านจากการขายแบบอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณ มาเป็นการขายโดยใช้ข้อมูลโดยเป็นการนำกระบวนการขาย แอปพลิเคชัน ข้อมูล และการวิเคราะห์ขององค์กร มารวมไว้ในหน้าจอเดียว

ราเชษฐ์ ซับโลก (Rajesh Sabhlok) กรรมการผู้จัดการของไวโม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การขายเป็นศิลปะพอ ๆ กับที่เป็นวิทยาศาสตร์ ผู้ขายในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันและส่งมอบข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าในวงจรการขาย และสร้างคุณค่าชนิดที่หาที่เปรียบไม่ได้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ คู่มือการมีส่วนร่วมในการขายของไวโมเป็นการปูพื้นฐานให้องค์กรธุรกิจที่ต้องการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ขณะที่ผู้คนระมัดระวังมากขึ้นในการนำเงินเก็บและรายได้มาลงทุน การใช้เทคโนโลยีเชิงพยากรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กิจการต่าง ๆ พลิกโฉมตัวแทนขายให้กลายเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า

สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเสริมได้ทางเว็บไซต์ของไวโมที่ www.vymo.com/seg

เกี่ยวกับไวโม

ไวโม (www.vymo.com) คือแพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมในการขายสำหรับพนักงานขาย 300,000 คนในสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกกว่า 65 แห่ง เช่น เอไอเอ (AIA), เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ (Berkshire Hathaway), เจนเนอราลี่ (Generali), แอ็กซ่า (AXA), ซันไลฟ์ (Sunlife) และธนาคารเอชดีเอฟซี (HDFC Bank) แพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนผลิตภาพจากล่างขึ้นบน ผ่านการใช้จิตวิทยาสะกิดกระตุ้นพฤติกรรม (nudge) และการแทรกแซงในวงจรชีวิตลูกค้า

การ์ทเนอร์ยอมรับไวโมในฐานะผู้ขายตัวแทน (Representative Vendor) ในรายงานคู่มือตลาดด้านการมีส่วนร่วมในการขาย (Sales Engagement Market Guide) เช่นเดียวกับฟอร์เรสเตอร์ (Forrester) ในรายงานเวฟ (Wave) ประจำปี 2565 เกี่ยวกับแพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมในการขาย

ไวโมได้ระดมทุนกว่า 45 ล้านดอลลาร์จากซีคัวญา แคปิตอล (Sequoia Capital), อีเมอร์เจนซ์ แคปิตอล (Emergence Capital) และเบอร์เทลส์แมนน์ อินเดีย อินเวสต์เมนต์ส (Bertelsmann India Investments) อีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับรางวัลเดโมเดย์ (Demo Day) ของซีบีอินไซต์ส (CB Insights) และรางวัล ‘เอไอเพื่อทุกคน’ (AI for All) ของไมโครซอฟท์

แหล่งข้อมูล

ดาวน์โหลดรายงาน – www.vymo.com/seg
เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขาย – https://vymo.com/why-vymo
ฟอร์เรสเตอร์เวฟ(TM): รายงานการมีส่วนร่วมในการขาย ไตรมาสที่ 3 ปี 2565: https://www.vymo.com/forrester-wave-sales-engagement-2022/

สื่อมวลชนติดต่อ:
กันจาน ซาฮา (Gunjan Saha)
[email protected]

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1980738/SEG_Banner.jpg
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1026997/Vymo_Logo.jpg

Email

Media123