ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ชมกิจกรรมผ่าน ONLINE

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณ“บุคคลเกียรติยศ มจพ.” รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.15-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี /พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ.ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคบ่าย ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 และพิธีมอบรางวัล “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ได้แก่ ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ /ศิษย์เก่าดีเด่น/บุคลากรดีเด่น มจพ. /ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/นักวิจัยรางวัลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/บุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น
รายละเอียดกิจกรรมภายในวันงานสามารถชมผ่าน ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175, 2091 หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

ปายไวนล-รวมนำใจ-coverweb-01-1.jpg.3.jpg

Email

ิิprkmutnb