วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนหลักสูตร สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วย Brand Future Valuation Model รุ่นที่ 2

กลับมาอีกครั้ง !!! คอร์สที่จะสร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ให้ธุรกิจของคุณ ด้วย BFV™ Model
.
หลักสูตร สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคตด้วย BFV™ (Brand Future Valuation Model) รุ่นที่ 2
.
BFV™ Model งานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท บารามีซี่ จำกัด ที่ได้ผ่านการวิจัย พัฒนาต่อยอดกันอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นโมเดลที่รวบรวมปัจจัยในการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างครบวงจร โดยมีการนำไปใช้กับบริษัทต่างๆ จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ และสามารถนำไปปรับใช้งานกับองค์กรของท่านได้จริง !!!!
.
ศึกษารายละเอียดและสมัครเรียน ได้ที่ https://bit.ly/3FU3gYT
“Series แรกนี้สำหรับ Start up เพื่อสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก”
จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 กิจกรรม Open House สามารถเข้าร่วมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*** รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น ***
.
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ ห้อง 208 อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
พบกับเนื้อหา แบรนด์สำคัญอย่างไร ? สร้างแบรนด์อย่างไรให้เข้มแข็ง ?
1. Significance of Branding in Thai Economy
บรรยายโดย รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
– คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
2. The power of BFV™ Model for Business & Brand Transformation
บรรยายโดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
Founder & CEO of Baramizi Group
.
————————————–
.
รอบที่ 2 คอร์สสำหรับ SME รุ่นที่ 2 กิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอป
พบกับเนื้อหา
1. BFV™ Model, Brand Growth, and Business Process กระบวนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งทำอย่างไร ?
บรรยายโดย รศ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์
– ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Capture Customer Insight with BFV™ Model ค้นหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ?
บรรยายโดย คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
– Director of Baramizi Lab
3. Translation of Customer Value การแปลงคุณค่าหลักขององค์กรไปยังคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าทำได้อย่างไร ?
บรรยายโดย รศ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์
4. Workshop: Customer Insight Analysis การจัดทำเครื่องมือวิจัยเพื่อค้นหา Insight ของลูกค้า
โดยทีมงาน Baramizi Lab Teams
5. Brand Differentiation, Positioning and Target Persona การสร้างแบรนด์ที่แตกต่างทำได้อย่างไร ?
บรรยายโดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
6. Workshop: Target Persona and Brand Positioning การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจุดยืนแบรนด์ให้แตกต่าง ผ่านกิจกรรม STP Co Creation Workshop
โดยทีมงาน Baramizi Brand Teams
.
*** รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น!!!
.
ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 8,900 บาท
.
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ ห้อง 208 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2566
.
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาต่อยอดแบรนด์ พนักงานระดับผู้บริหาร พนักงานด้านการตลาด พนักงานในองค์กร นิสิตนักศึกษา บุคลากรทั่วไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้การสร้างแบรนด์
.
หลักสูตรนี้เราตั้งใจเพื่ออัปเดตองค์ความรู้ให้ภาคธุรกิจใช้ในการสร้างแบรนด์อย่างมีมูลค่าในยุคสมัยใหม่ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับธุรกิจทุกอุตสาหกรรม
.
ศึกษารายละเอียดและสมัครเรียน ได้ที่ https://bit.ly/3FU3gYT
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook (Inbox): Baramizi Business Academy – สถาบันสอนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ หรือ https://bit.ly/3xe4h9V
Email: [email protected]

BBA-BFV-Course-2022-Final-รุ่นที่-2-500x500-17.jpg

Email

Baramizi Group