ข่าวประชาสัมพันธ์

“ทรินา โซลาร์” จับมือ “ซูเมค” ลงนามบันทึกความเข้าใจ ครอบคลุมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด (Trina Solar) ผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร และบริษัท ซูเมค คอมพลีท อีควิปเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (SUMEC Complete Equipment and Engineering Co., Ltd.) หรือ ซูเมค เอนจิเนียริง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทั้งสองบริษัทได้บรรลุผลสำเร็จในหลายโครงการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

ซูเมค เอนจิเนียริง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านการผลิตสมัยใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของการรับเหมาด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังมีส่วนช่วยในการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 159 เมกะวัตต์ของบริษัท อะโบอิทิซ รีนิวเอเบิลส์ (Aboitiz Renewables) ในจังหวัดปังกาซินันทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ซึ่งทรินา โซลาร์ คว้าสัญญาจัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดให้กับโครงการนี้

นอกจากนี้ ซูเมค เอนจิเนียริง ยังช่วยก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 210 เมกะวัตต์ของบริษัท ซาว มาย กรุ๊ป (Sao Mai Group) ในจังหวัดอานซางของเวียดนาม ซึ่งทรินา โซลาร์ รับหน้าที่จัดหาโมดูล 108 เมกะวัตต์ให้กับโครงการนี้ในปี 2563

ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับล่าสุดนี้ แต่ละบริษัทจะจัดตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบในส่วนของการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างไมตรีจิตและประสานการทำงานระหว่างกัน

ทั้งสองบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคส่วนของตนเอง และเห็นพ้องต้องกันว่าจะแลกเปลี่ยนทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ที่ทั้งสองบริษัททำร่วมกันได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ล่าสุด

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังตกลงกันว่า ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาร่วมกัน ทั้งสองบริษัทจะเดินหน้าให้การสนับสนุนทางเทคนิคซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของลูกค้าต่อไป

เกี่ยวกับทรินา โซลาร์ (688599. SH)

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) คือผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2540 และดำเนินธุรกิจครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์, การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ การรับเหมาก่อสร้าง การดำเนินงานและบำรุงรักษา, การพัฒนาและจำหน่ายระบบไมโครกริดอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานหลายรูปแบบ รวมถึงการบริหารแพลตฟอร์มคลาวด์ด้านพลังงาน ในปี 2561 ทรินา โซลาร์ เปิดตัวแบรนด์ Energy IoT พร้อมจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ Trina Energy IoT Industrial Development Alliance ร่วมกับองค์กรและสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในจีนและทั่วโลก และจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม New Energy IoT Industrial Innovation Center ทั้งนี้ ทรินา โซลาร์ ตั้งเป้าจับมือกับพันธมิตรสร้างระบบนิเวศ Energy IoT พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสำรวจระบบนิเวศ New Energy IoT โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกในอุตสาหกรรมพลังงานอัจฉริยะ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ทรินา โซลาร์ ได้จดทะเบียนบนกระดานหุ้น STAR Market ของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trinasolar.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1999338/WeChat_Image_20230204111734_Todd.jpg

image_1.jpg

Email

media120